<$BlogMetaData$>

Thursday, September 28, 2006

Hateful Dreams

Daman sa Kasilag
(Hateful Dreams)

Ingon sa gialimukawan ang akong galamhan
Gadamgo sa limbo, gayatak sa baraw
Gimino sa kung unsa ang akong pangisip
Daw sa mihunog ang akong kalibutan ug adlaw
Karon nagbangutan sa parot mo'g pagkawala
Pareho sa bula'ng gilamon sa kangitngit
Ug sa Bakunawa nga sa adlaw mipapa'

Wala ko damha dughan ingon niini kahapdus
Ingon sa tubig ug lana nga nahilis sa baga
Ang gugma ku'g kayugot naghiusa'g langkub
Ambot ngano nga luyo sa imong gihimo
Ning kasingkasing kong gasubo'
Ang hulagway mo dungganon
Sa alimpatakan niining kabus
Dili gyud maparam ug mahanaw

Gusto kong makita kang maghilak
Dugo ug luha magdagayday ug lumba
Sa aping mong porselanang tugak
Aron mabati mo ang kayugot
Ug matugkad mo ang kabarot
Ning dughan kong gidelubyo
Sa balatian mong mabudhion

Ang imong mga ngipon unta mukagot
Sa tumang kasilag ug kayugot
Ug bation mo ang katig-ag pagluib
Sa tawong imong gitagan-an
Sa katahom mug pagsalig...

Pangandoy ko kalibutaa mabali
Ang mga pak-an magkamang
Para ikaw usab muhunong na
Sa yawan-on mong kataw ug pagtamay
Ug ikaw napud maghilak ug magbakho
Maghulat daw maglaway sa pasaylo'g kalooy
Kay ikaw napud ang ulipon ingog iro
Ug ako ang gakupot sa kadena mo'g latus...

...ikaw napuy daman sa imong benggansa.